condensatieketels

Condensatietechnologie biedt een efficiënte manier om aardgas of stookolie via verbranding om te zetten in nuttige warmte. Net zoals bij lagetemperatuurtechniek wordt uitgegaan van het principe dat de ketel maar met de temperatuur moet werken die nodig is om de warmtebehoefte van het moment te dekken.

Benutting van latente warmte-energie

condensatieketel

Terwijl bij lagetemperatuurketels een condensatie van de rookgassen en het vochtig worden van de verwarmingsoppervlakken moet worden vermeden, is dit bij condensatietechnologie anders. Daar wordt de condensatie van de rookgassen doelbewust nagestreefd, zodat de latente warmte-energie die in de waterdamp van de rookgassen (verborgen) zit, nuttig kan worden aangewend naast de reeds voelbare warmte van de rookgassen.

Bovendien wordt de restwarmte die via de rookgasinstallatie wordt afgevoerd, gevoelig gereduceerd aangezien de rookgastemperatuur in vergelijking met lagetemperatuurketels aanzienlijk kan worden verlaagd.

Energie winnen door condensatie

Wanneer de temperatuur aan de wanden van de verwarmingsoppervlakken aan de rookgaszijde onder de dauwpunttemperatuur van de waterdamp zakt, ontstaat condenswater uit de waterdamp in de rookgassen.

Doordat aardgas en stookolie elk een andere chemische structuur hebben, verschilt ook de waterdamptemperatuur. Dit is de temperatuur waarop de waterdamp in de rookgassen gaat condenseren.

De theoretische warmtewinst dankzij de condensatie van de waterdamp in de rookgassen bedraagt bij aardgas 11%. Bij huishoudelijke stookolie kan maximaal 6% bijkomende condensatiebenutting worden bereikt.

Condenserende wandtoestellen op gas

Vitodens 300W

De Vitodens 200-W is uitgerust met een modulerende cilinderbrander van roestvast staal. De Vitodens 300-W biedt met zijn MatriX-gasbrander, het Inox-Radiaal-verwarmingsoppervlak van roestvast staal en zijn energiebesparende pompen de grootste efficiëntie.

Nominaal vermogen:
Vitodens 300-W: 3,8 tot 35 kW
Vitodens 200-W: 4,8 tot 35 kW.

Normrendement: tot 98 % bovenste verbrandings- waarde / 109 % onderste verbrandingswaarde

Bekijk de Viessmann prijslijst.

Bron: Viessmann "condensatietechnologie" en Viessmann "dossier condensatie"